Karijerni klub

“KNOW-HOW”

 

VESTI

Medijacija namenjena mladima na tržištu rada

Karijerni klub „KNOW-HOW“ bavi se svim temama od značaja za mlade i tržište rada, pa tako ikonfliktima koji se dešavaju na tom polju. Globalna privreda, velika fluktuacija radnih mesta, hibridnimodeli rada i rad od kuće, različiti formalno-pravni oblici zapošljavanja,...

SAVETOVALIŠTA U KLUBU

Savetovalište KViS ima za cilj da pruži mladima mogućnost grupnog i/ili individualnog karijernogvođenja, savetovanje i informisanja, sa posebnim fokusom na mlade iz NEET populacije(eng.skr. zaone koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i nisu obučeni za rad), ali i drugim...

Program

Karijerni klub „KNOW-HOW“ je program podrške zapošljavanju mladih u Republici Srbiji. Pokrenut je u formi digitalnog omladinskog kluba specijalizovanog za podršku:
> zapošljavanju,
> samozapošljavanju,
> razvoju preduzetništva,
> socijalnog preduzetništva,
> razvoja malih i srednjih preduzeća.

Program je zamišljen kao kombinacija online i offline savetovališta koji su prilagođeni potrebama mladih. Usluge savetovališta se kontinuirano usavršavaju u skladu sa promenama na tržištu rada, tražnjom privrede, kao i potrebama mladih iz različitih društveno osetljivih grupa. Ono što izdvaja Karijerni klub „KNOW-HOW“ jeste mreža organizacija članica, koje razmenjuju i standardizuju primere dobre prakse koji su se u radu pokazali kao uspešni. Na ovaj način se kontiuirano unapređuje metodologija rada i sama usluga podrške koja se pruža korisnicima. Zbog izraženih razlika između okruga i jedinica lokalne samouprave, mladi u Republici Srbiji imaju i različite potrebe kada je reč o njihovoj karijeri, biznisu ili preduzetničkoj inicijativi generalno. Zbog toga je Karijerni klub „KNOW-HOW“ osmišljen kao zajednički digitalni prostor i zajednički medij više uspešnih i prepoznatljivih organizacija koje se bave temama vezanim za karijerni put, razvoj preduzetništva i druge socijalno-ekonomske teme koje su važne mladima. Poseban važnost Karijerni klub „KNOW-HOW“ ima u promociji i podsticaju socijalne ekonomije, i u toj oblasti predstavlja značajnog i pouzdanog partnera u kampanjama javnog zagovaranja i javnog zastupanja. Održivost Karijernog kluba „KNOW-HOW“ obezbeđena je kroz portfolio projektnog finansiranja, različite vidove sponzorstva i donacija.

Organizacije

Karijerni klub “Know-how”  predstavlja inicijativu uspešnih, prepoznatljivih i afirmisanih organizacija koje se u najširem smislu bave podrškom zapošljavanju:

HAB OMLADINSKOG PREDUZETNIŠTVA

Matični broj: 28267614

Novosadski edukativni centar

Matični broj: 28059353

Savetovališta u klubu

Savetovalište KViS ima za cilj da pruži mladima mogućnost grupnog i/ili  individualnog karijernog vođenja, savetovanje i informisanja, sa posebnim fokusom na mlade iz NEET populacije(eng.skr. za one koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i nisu obučeni za rad), ali i drugim društveno osetljivim
grupama. U radu KviS savetovališta primenjuje se specijalno razvijena metodologija „KNOW-HOW“ kojom se dinamika, metode i tehnike karijernog vođenja i savetovanja prilagođavaju potrebama korisnika. Pomoću sistema „KNOW-HOW“ vaučera, zainteresovani mogu da rezervišu besplatan termin za online ili offline savetovanje.

Pratite našu sekciju VESTI i budite u toku sa aktuelnim i dostupnim besplatnim edukacijama, treninzima i savetovanjima.

NEĆEŠ DA ČEKAŠ? Onda je za tebe: www.karijernosavetovanje.com

 

Medijacija namenjena mladima na tržištu rada

Karijerni klub „KNOW-HOW“ bavi se svim temama od značaja za lade i tržište rada, pa tako i konfliktima koji se dešavaju na tom polju. Globalna privreda, velika fluktuacija radnih mesta, hibridni modeli rada i rad od kuće, različiti formalno-pravni oblici zapošljavanja, sve su to izazovi sa kojima se mladi ranije nisu morali suočavati, a danas su svakodnevica. Uloga sindikata je značajno oslabila, a nove generacije mladih i ne prepoznaju sindikate kao zaštitnike njihovih radnih prava. Zbog svega ovog, Karijerni klub „KNOW-HOW“ pokrenuo je uslugu medijacije u radnim i privrednim sporovima, kako bi se radni i privredni konflikti rešavali bez sudskih parnica i dugoročnih negativnih posledica. Stvorili smo siguran prostor u kojem mladi nezaposleni, mladi zaposleni, mladi preduzetnici i svi drugi koji imaju potrebu za posredovanjem u konfliktu koji im se desio, mogu da se osećaju sigurno i gde će dobiti podršku za mirno rešavanje sporova.


Pratite našu sekciju VESTI i budite u toku sa aktuelnim i dostupnim besplatnim terminima za medijaciju u radnim i privrednim sporovima mladih.

NEĆEŠ DA ČEKAŠ? Onda je za tebe:
www.karijernosavetovanje.com

Podržani od strane

Kontakt

21000 Novi Sad