ČLANSTVO U MREŽAMA

Koalicija za razvoj solidarne ekonomije - KoRSE

korse-logo

Koalicija za razvoj solidarne ekonomije-KoRSE je neformalna mreža organizacija koje se bave podrškom razvoju solidarnog preduzetništva.

Pročitaj više

Klaster socijalnog preduzetništva Vojvodine - KASPEV

kaspev-logo

KASPEV je poslovno udruženje SMEs koja posluju po principu socijalnog preduzetništva na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Više na...

Pročitaj više

Krovna organizacija mladih Srbije - KOMS

koms-logo-novi

Akronim KOMS je od naziva Krovna organizacija mladih Srbije. Reč je o nacionalnom savezu omladinskih i organizacija za mlade. KOMS..

Pročitaj više

Novosadski omladinski forum - NOF

nof-logo

Novosadski omladinski forum, poznatiji kao NOF, predstavlja najveće nezavisno predstavničko telo koje imaju mladi u Gradu Novom Sadu.

Pročitaj više

Može vas još zanimati i...:

PROJEKTI