Tim za podršku zapošljavanju osoba sa invaliditetom

idpd-logo

Svakog 3. decembra obeležava se Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. S tim u vezi, sačekali smo nekoliko dana da na ovaj međunarodno značajni dan objavimo vest o pokretanju novog programa. Naime, 7.oktobra 2020. KNOW-HOW je potpisao sporazum o saradnji sa organizacijom "Progovori, zagovori, odgovori" iz Beograda. Naše dve organizacije pokrenule su zajednički program mentorske podrške zapošljavanju osoba sa invaliditetom u ugostiteljskom sektoru. Ovaj program je planiran za sprovođenje na teritoriji gradova Novi Sad i Beograd, a ako se pokaže kao uspešan, program ćemo proširivati i na druge opštine Republike Srbije. 

Osnov naše novog programa, pa i samog Sporazuma o saradnji koji je postignut, je formiranje Interdisciplinarnog stručnog tima za podršku zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Ovaj Tim sastoji se od više delegiranih stručnjaka sa iskustvom pružanja podrške osobama sa invaliditetom, različitih znanja, veština i kompetencija, koji zajednički definišu neophodan kvalitet podrške prilikom zapošljavanja osobe sa invliditetom. Ovakav metod rada je u međunarodnim okvirima poznat već izvesno vreme, ali u Republici Srbiji je u samom začetku. Iz tog razloga, može se reći da je naš novoformirani Tim "seme" koje smo zajednički posejali, i od sada radimo zajedno na njemu.

U narednom periodu očekujte još vesti i informativnih stranica o radu Tima i aktivnostima na kojima radimo.


Može vas zanimati još i...