KAKO SMO PRIMLJENI U KOMS

koms-logo-novi Za KOMS smo do tada samo čuli, da tamo negde postoji, i da se bavi nekim ozbiljnim temama za mlade. Srećom, susreli smo se sa njima na I nacionalnoj fandrejzing konferenciji "OPENS FundCon" u Novom Sadu, 15.12.2018. Posetili smo njihovu prezentaciju, upoznali se sa predstavnicima KOMS-a, i kroz jedan prijatan, informativni razgovor dobili poziv da se učlanimo u  njihov savez. Nije prošlo mnogo, već u prvoj polovini januara 2019., otvoren je poziv KOMS-a za učlanjenje novih članica, na VII redovnoj KOMS skupštini koja je bila zakazana za period 8-10. februar 2019. Pošto smo utvrdili da ispunjavamo formalne kriterijume, dostavili smo KOMS-u traženu dokumentaciju i nakon njihove provere, dobili smo poziv da prisustvujemo Skupštini. Skupština KOMS-a održavala se u studentskom odmaralištu "Radojka Lakić" na Avali. Kada je došao dan Skupštine i stigli smo na odredište, tamo smo sreli i neka nama dobro poznata i prijateljska lica iz NOF-a, koji su članovi od ranije. Prva tema po agendi Skupštine je bila prijem novih članica, a mi smo bili treći na redu za javnu prezentaciju. Posle trominutne prezentacije našeg rada i razmene pitanja i odgovora, usledilo je glasanje od strane članica sa pravom glasa, i KNOW-HOW je primljen u red Pridruženih članica KOMS-a, na period od dve godine. Da bi dobili sliku o koliko ozbiljnom članstvu se radi i visokim kriterijumima, podelićemo jedan podatak ovde: prijavljenih organizacija na ovoj skupštini je bilo preko 20, a primljeno je svega nas 7. Druga dva dana proveli smo upoznajući i družeći se sa sjajnim mladim ljudima iz cele Srbije, prateći planove KOMS-a za narednu 2019 godinu. Više o tome na njihovim stranicama, a o nama značajnim temama pisaćemo i mi na našim stranicama. Ovim putem još jednom se zahvaljujemo svim članicama KOMS-a i samom savezu na ukazanom poverenju, koje ćemo sigurno opravdati! 

Može vas zanimati još i...