Izabrani delegati Novosadskog omladinskog foruma za 2020. godinu

nof-logo-novi

Predsedništvo Novosadskog omladinskog foruma je 17.5.2020. na e-mail adrese svog članstva uputilo zvanično obaveštenje povodom aktivnosti koje slede u narednom periodu, a od značaja su za realizaciju politika za mlade na teritoriji Grada Novog Sada. U obaveštenju navodi se da zbog ukupne situacije vezane za virus COVID-19, vanredno stanje i zabranu javnih okupljanja, NOF nije u mogućnosti da održi svoju redovnu sednicu u ovom delu godine. Članstvo NOF-a se informiše o zvaničnim planovima Gradske uprave za sport i omladinu i Kancelarije za mlade  Grada Novog Sada da raspiše redovni godišnji konkurs LAP 2020 do krajem ovog meseca. Kako NOF sada već duži niz godina delegira dva člana Komisije za ocenjivanje predloga projekata u okviru LAP-a za mlade, ovom prilikom je članstvu predloženo da se izjasni o produženju delegatskog članstva aktivnim delegatima koji su izabrani za LAP 2019. Članovi NOF-a su se u roku od 3 radna dana izjasnili većinski, elektronskim putem, da se delegatima produži status i na ovu 2020. godinu.

Pošto je Kulinarski institut „Know-how“ u 2019.-oj godini delegirao svog člana u ovu Komisiju, to znači i da je naš član odlukom NOF-a i ove godine aktivan na istom zadatku. Ovom prilikom Kulinarski institut „Know-how“ se zahvaljuje na ponovnom ukazanom poverenju  svim članicama NOF-a, a pošto se radi o izboru koji nije imao niti jedan glas protiv nakon prošlogodišnja dva konkursa, shvatamo da smo i naš zadatak uradili na, u datim uslovima, najbolji mogući način.  Trudićemo se da i ove godine opravdamo ukazano poverenje i  radimo u najboljem interesu mladih i Grada Novog Sada. Takođe, u nekom od narednih članaka na našim stranicama biće i reči o aktivnostima koje su se sprovodile u toku prošle godine, a vezane su za NOF i ovu Komisiju, kako bi se svi zainteresovani upoznali bliže sa ovim segmentom našeg rada. 


Može vas zanimati još i...