SAVETOVALIŠTA U KLUBU

Savetovalište KViS ima za cilj da pruži mladima mogućnost grupnog i/ili individualnog karijernog
vođenja, savetovanje i informisanja, sa posebnim fokusom na mlade iz NEET populacije(eng.skr. za
one koji nisu zaposleni, ne obrazuju se i nisu obučeni za rad), ali i drugim društveno osetljivim
grupama. U radu KviS savetovališta primenjuje se specijalno razvijena metodologija „KNOW-HOW“
kojom se dinamika, metode i tehnike karijernog vođenja i savetovanja prilagođavaju potrebama
korisnika. Pomoću sistema „KNOW-HOW“ vaučera, zainteresovani mogu da rezervišu besplatan
termin za online ili offline savetovanje.

 

Pratite našu sekciju VESTI i budite u toku sa aktuelnim i dostupnim besplatnim edukacijama,
treninzima i savetovanjima. NEĆEŠ DA ČEKAŠ?Onda je za tebe: www.karijernosavetovanje.com

 

 

 

Kontakt

21000 Novi Sad

career.club@know-how.rs