Medijacija namenjena mladima na tržištu rada

Karijerni klub „KNOW-HOW“ bavi se svim temama od značaja za mlade i tržište rada, pa tako i
konfliktima koji se dešavaju na tom polju. Globalna privreda, velika fluktuacija radnih mesta, hibridni
modeli rada i rad od kuće, različiti formalno-pravni oblici zapošljavanja, sve su to izazovi sa kojima se
mladi ranije nisu morali suočavati, a danas su svakodnevica. Uloga sindikata je značajno oslabila, a
nove generacije mladih i ne prepoznaju sindikate kao zaštitnike njihovih radnih prava. Zbog svega
ovog, Karijerni klub „KNOW-HOW“ pokrenuo je uslugu medijacije u radnim i privrednim sporovima,
kako bi se radni i privredni konflikti rešavali bez sudskih parnica i dugoročnih negativnih posledica.
Stvorili smo siguran prostor u kojem mladi nezaposleni, mladi zaposleni, mladi preduzetnici i svi
drugi koji imaju potrebu za posredovanjem u konfliktu koji im se desio, mogu da se osećaju sigurno i
gde će dobiti podršku za mirno rešavanje sporova.
Pratite našu sekciju VESTI i budite u toku sa aktuelnim i dostupnim besplatnim terminima za
medijaciju u radnim i privrednim sporovima mladih. NEĆEŠ DA ČEKAŠ? Onda je za tebe:
www.karijernosavetovanje.com

Kontakt

21000 Novi Sad

career.club@know-how.rs